Gedrag

Sociaal gedrag en zelfvertrouwen zijn essentiële voorwaarden om je volle potentie te benutten. Wij geven vanuit een positieve invalshoek hiervoor de handvatten.

Niet zomaar. Maar volgens de Move a-Head filosofie.
Vernieuwend, omdat we een judo/gymles of sporttraining inzetten als middel om kinderen er mentaal, sociaal en emotioneel van te laten profiteren. Uniek, omdat we de combinatie van bewegen en leren een structurele plaats geven in het onderwijs en de sport op een haalbare, behapbare en praktische manier.

Sporten met je hoofd, denken in beweging
Specialist in integreren van bewegen, leren en presteren

Het Concept