Gedrag

Sociaal gedrag en zelfvertrouwen zijn essentiële voorwaarden om je volle potentie te benutten. Wij geven vanuit een positieve invalshoek hiervoor de handvatten.

Niet zomaar. Maar volgens de Move a-Head filosofie.
Vernieuwend, omdat we een judo/gymles of sporttraining inzetten als middel om kinderen er mentaal, sociaal en emotioneel van te laten profiteren. Uniek, omdat we de combinatie van bewegen en leren een structurele plaats geven in het onderwijs en de sport op een haalbare, behapbare en praktische manier.

Sporten met je hoofd, denken in beweging
Specialist in integreren van bewegen, leren en presteren

Het Concept

BELEMMERINGEN

Tijdens de lessen leren kinderen belemmeringen herkennen en oefenen ze vaardigheden om deze te overwinnen.

CONCEPT_1+1=3_540x240px_01
PROGRAMMA

In het eerste blok worden de thema’s geïntroduceerd en hebben de groepen 3 tot en met 8 4 klaslessen, 4 judolessen en vervolglessen.

INTEGRATIE

De unieke Move a-Head aanpak vormt de basis: de integratie van klas- en bewegingslessen. In de 1+1=3 methode vullen de klas-les en de judoles elkaar aan.

CONCEPT_1+1=3_540x240px_02
PRAKTISCH

In het tweede blok gaan de kinderen verder met het oefenen van de vaardigheden. Groep 1 en 2 krijgen dan judolessen als introductie.

WAAROM JUDO?​

Judo per definitie een conflict in zich. De sport vormt een ideale manier om kinderen inzicht te geven hoe conflicten ontstaan en ze weer op te lossen. Daarnaast zijn er specifieke judo-oefeningen, regels en etiquette.

CONCEPT_1+1=3_540x240px_03
EFFECTEN

De eerste Move a-Head module zag het licht in 2009 en jaarlijks groeit het aantal scholen dat voor de Move a-Head aanpak kiest explosief. De belangrijkste reden? Alle betrokkenen ervaren succes!

Waarom Judo?

Judo sluit goed aan bij de doelstellingen van Move a-Head. Het maakt kinderen fysiek en mentaal sterker. Judo vertegenwoordigt waarden zoals discipline, veiligheid en respect. Deze komen overeen met de waarden van de Move a-Head methode. Daarbij is judo een vechtsport en heeft per definitie een conflict in zich. De sport vormt zo een ideale manier om kinderen inzicht te geven in hoe conflicten ontstaan en hoe ze weer op te lossen. En niet onpraktisch: judo kan in elke gymzaal gegeven worden.

In de klas

Move a-Head draait inmiddels een aantal jaar met veel succes op verschillende scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Op meer dan 95% van deze scholen is Move a-Head een jaarlijks terug-kerende module in het lesprogramma. De belangrijkste reden? Alle betrokkenen ervaren succes!

Video afspelen