Klachtenprocedure

Sporten met je hoofd, denken in beweging
Specialist in integreren van bewegen, leren en presteren

Algemeen

Klachten worden door beide/alle partijen vertrouwelijk behandeld wat betekent dat berichtgeving hierover uitsluitend plaatsvindt tussen de partijen zonder vermeldingen op o.a. sociale media totdat er een uitspraak over de afhandeling van de klacht door de directie dan wel de klachten/geschillen commissie bekend is.
Klachten worden altijd opgevat als een mogelijkheid tot verbetering binnen de diensten en producten.Klachten dienen binnen 14 dagen na afloop van de activiteit of bijeenkomst aan een bevoegde medewerker of de directie te worden gemeld door de klager persoonlijk.

Klachtenprocedure

  • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u terecht bij mevr. A. de Jong, uw contactpersoon voor Move a-Head via e-mailadres adejong@oneonone.nl.
  • De ontvangende partij geeft, voor laagdrempelige klachten, ommegaand een bevestiging van de klacht en doet per ommegaande een voorstel voor een verbetering of traject voor verbetering.
  • De ontvangende partij van een klacht over personen of de lesinhoud geeft ommegaand een bevestiging van ontvangst van de klacht en zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken reageren op uw klacht.
  • De directeur bepaalt of de klacht in behandeling genomen wordt waarna ommegaand de klager wordt geïnformeerd met verklaring van de reden indien de klacht niet in behandeling genomen (kan) worden bijv. wegens onvoldoende gegevens of als de klacht niet van toepassing is op het instituut.
  • De directeur van de opleiding is bevoegd tot het doen van een uitspraak over de klacht en eventuele daaraan gekoppelde aanpassingen.
  • Klachten handelen we binnen twee maanden af. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, stellen we u hiervan binnen twee weken in kennis waarbij we het uitstel toelichten. Bovendien geven we een indicatie wanneer we verwachten uitsluitsel te kunnen geven.
  • Van de uitspraak van de klacht wordt de klagende partij(en) in kennis gesteld binnen de gestelde tijd.
  • De eventuele uitvoering van de aanpassingen dienen zo spoedig mogelijk te worden uitgevoerd. Hierover wordt de klagende partij geïnformeerd.
  • Indien uit de uitspraak volgt dat aanpassingen moeten worden uitgevoerd die langer duren dan de klachtafhandeling (=bepaling van de oplossing) dient dit te worden meegedeeld aan de klagende partij.