Sinds 2008

Sporten met je hoofd, denken in beweging
Specialist in integreren van bewegen, leren en presteren

Vandaag de dag zijn bewegen en leren hot topics. Artikelen te over en de (neuro)wetenschap stapelt op dit moment bewijs op bewijs over de invloed ervan op elkaar, de bewegingsarmoede en de kennis over het brein om maar een paar onderwerpen te noemen.

Maar het punt is nu: hoe kan deze kennis op een haalbare, behapbare en praktische manier naar de praktijk vertaald worden?

In 2008

In 2008 startten we ooit met de vraag : hoe kan ik van de gymles een gymles-plus maken? Hoe kunnen we bewegen een plaats geven die het hoort en verdient te hebben op scholen?

Wij hebben ons geloof in de eenheid van het fysieke en het cognitieve, lichaam en brein als uitgangspunt genomen en onze filosofie ontwikkeld waarop we Move a-Head hebben opgebouwd.

Nu helpen we leerlingen en sporters om op een vernieuwende en unieke manier beter te leren en te presteren door de potentie van brein én lijf optimaal te benutten door het integreren van bewegen, leren en presteren.

Producten

Vanaf dag 1 zijn we er van uitgegaan dat onze producten wezenlijk moeten bijdragen aan de ontwikkeling van mensen. Iets wat ze hun leven lang zullen blijven herinneren en toe kunnen passen. Iets waarmee we ze helpen het beste in zichzelf naar boven te halen. We hebben ons afgevraagd welke grote belemmeringen er zijn die dat in de weg zitten en wie daar veel baat bij zouden hebben.

We hebben gekozen voor houding en gedrag en Leren (Leren). We zijn gestart met onze sociaal-emotionele Methode 1+1=3 gevolgd door de leren (leren) Methode Brein-Wijze voor basisscholen. Sindsdien zijn er oplossingen gemaakt voor Sportorganisaties en Leerlingen zelf en wordt de mogelijkheid geboden aan leerkrachten, trainers en coaches om zich te scholen.

Op basis van onze jarenlange ervaring in het onderwijs en de sport zorgen we ervoor dat de methoden haalbaar, behapbaar en praktisch zijn en niet in de laatste plaats uitgaan van een positieve invalshoek (preventie!)

Als een team

R.V.V. is één van de afkortingen die we gebruiken in onze methoden. Het is de basis waarop wij met anderen om willen omgaan. Want we willen het samen met anderen doen! We zijn blij met het Move a-Head Team en onze Partners waarmee we werken.

Deel je onze passie?

Heb je interesse en wil je ook lid worden van ons team? Kijk op Vacatures of Franchise mogelijkheden.

Vragen of opmerkingen ?

Neem contact met ons op via 010 – 2182592 of via info@move-a-head.nl.

Move a-Head, ‘n uniek concept dat bewegen,
leren en presteren integreert.

Vernieuwende en unieke methoden
voor effectiever leren én sterker en socialer gedrag