De senso-motorische ontwikkeling bij kleuters is essentiële voorwaarde om tot leren te komen. In hoeverre is dat een structurele onderdeel van uw kleuteronderwijs? Eens kennismaken hoe wij u daarbij kunnen helpen?

Kies voor onze Senso-Motorische Sportdag!

Wij willen de kleuters helpen om makkelijker, beter, sneller en leuker te kunnen gaan leren en presteren.

Vaak staan daar allerlei belemmeringen bij in de weg. Een niet of onvoldoende senso-motorische ontwikkeling kan daar één van zijn, terwijl dit een essentiële voorwaarde is om überhaupt tot leren te kunnen komen. Wij zien dat er wel aandacht is voor bepaalde delen van deze ontwikkeling, maar geen structurele aanpak. Leerkrachten geven aan behoefte te hebben om er mee van te willen weten, beter te kunnen aanpakken te en integreren in hun lesgeven.

Met de Senso-Motorische sportdag bieden wij een fantastische kennismaking met de senso-motoriek. We slaan een paar vliegen in één klap. De leerkrachten maken kennis met het onderwerp, kunnen observeren, krijgen praktische tools om mee te starten, ouders worden betrokken en krijgen het belang ervan mee en de kinderen hebben een heerlijke tijd, worden meegenomen in een toneelstuk en doen leuke spelletjes. Daarbij kan het een onderdeel zijn van de sportdag van de gehele school!

Het resultaat is dat leerkrachten zich bewuster worden van de urgentie om zich te verdiepen in de senso-motorische ontwikkeling. Dé ontwikkeling om leerlingen op een goede manier van groep 2 naar groep over te kunnen laten gaan.

Aanvulling

De senso-motorische sportdag is een kennismaking. Een stap verder is de module Senso-Motoriek voor de groep 1/2. Hiermee werken we samen aan een structurele aanpak van, en integratie in het aanbod voor de kleuters. Kleuters klaar maken om de overgang naar groep 3 makkelijk te maken? Doe de module Senso-Motoriek!

Neem contact met me op

Contact met ons op via 010-2182592 of vraag verdere informatie aan via info@move-a-head.nl. Samen met de school en de leerkrachten werken wij graag aan een fundament voor optimaal leren en presteren!

Praktische info

Gerelateerde producten en workshops:

Een goed gevoel bij Move a-Head?

Maak kennis met ons en één van onze producten. Ze zijn namelijk standalone te doen. De perfecte manier om Move a-Head uit te proberen!

Doe de 1+1=3 Veilige groep als interventie!
Kies voor onze Senso-Motorische Sportdag!
Lesgeven met Breinkennis