Workshop

Maak kennis met Senso-Motoriek!

Kennismaken met de senso-motoriek als noodzakelijke ontwikkelingsvoorwaarde om tot leren te kunnen komen?

Een goede senso-motoriek is een voorwaarde om überhaupt tot leren te kunnen komen. In de leerlingvolgsystemen en in de groepen 1/2 wordt daar nog weinig structureel aandacht aan besteed. De Workshop Kennismaking Senso-motoriek is een eerste praktische kennismaking om een idee te krijgen of een Module Senso-motoriek waarmee de stap wordt gezet om er structureel aandacht aan te besteden, iets voor jullie is.

Makkelijk na schooltijd te doen. De uitgebreidere workshop Senso-motoriek is ideaal als onderdeel van een studiedag.

Verdiepen/vervolg

Verdieping

In de Module Senso-motoriek zit de Workshop Senso-motoriek, waarin uitgebreider wordt ingegaan op het onderwerp. We stellen daar ook een aantal materalen beschikbaar waarmee concreet in de eigen les mee gewerkt kan worden. Makkelijk, haalbaar en praktisch. Met de invoering van de module wordt de aandacht voor de ontwikkelingsvoorwaarden inclusief (bewegend) leren tips volledig en structureel.

Neem contact met ons op!

Contact met ons op via 010-2182592 of vraag verdere informatie aan via info@move-a-head.nl. Samen met de school en de leerkrachten werken wij graag aan een fundament voor optimaal leren en presteren!

Praktische info

Gerelateerde producten en workshops:

Een goed gevoel bij Move a-Head?

Maak kennis met ons en één van onze producten. Ze zijn namelijk standalone te doen. De perfecte manier om Move a-Head uit te proberen!

Doe de 1+1=3 Veilige groep als interventie!
Kies voor onze Senso-Motorische Sportdag!
Lesgeven met Breinkennis