Op zoek naar een complete aanpak van de senso-motoriek als essentiële ontwikkelingsvoorwaarde voor leerlingen om überhaupt tot leren te kunnen komen?

Senso-Motoriek module voor Groep 1/2!

U komt tot de conclusie dat u te weinig structurele aandacht schenkt aan de senso-motoriek als essentiële ontwikkelingsvoorwaarde voor leerlingen om überhaupt tot leren te kunnen komen?

Wij willen leerlingen helpen om de belangrijke overstap van Groep 2 naar Groep 3 makkelijker en beter te kunnen maken.

Vaak wordt er bij het belang van de motoriek van kinderen wel stil gestaan, maar minder vaak krijgt de essentiële voorwaarde om competent over te gaan van groep 2 naar groep 3, namelijk de senso-motoriek niet structureel de aandacht die het zou moeten krijgen. Worden de kinderen bij ú op school hierop gevolgd?

De Move a-Head module senso-motoriek brengt kennis over aan de leerkrachten over dit onderwerp en levert praktische en makkelijk toepasbare materialen, waarmee in de praktijk kan worden gewerkt. De module bevat ook senso-motorische gymlessen om ook op dat moment de lessen optimaal te kunnen benutten. Daarnaast ondersteunen we de aanpak van kinderen waarvan het vermoeden van een achterstand bestaat door ze te observeren en in gesprek met de Intern Begeleider en leerkrachten een plan van aanpak te formuleren. Met name op dit vlak is het contact met ouders van belang. Dit is ook één van de onderdelen van de verankering en borging die we samen met het team van betrokkenen realiseren.

Het resultaat van de structurele aandacht voor de senso-motoriek is dat kinderen de overgang van groep 2 naar 3 makkelijker maken en eventuele doublures beter onderbouwd zijn. Kortom, we bouwen mee aan dé ontwikkelingsvoorwaarde voor kinderen voor een stabiele basis voor hun verdere schoolcarrière.

Aanvulling

De module Senso-Motoriek voor Groep 1/2 is de voorloper van de module Leervoorwaarden voor Groep 3 en 4. Hierin worden, met dezelfde opzet als de module voor 1/2, aandacht besteed nu aan de leervoorwaarden om tot lezen, rekenen, schrijven en spellen te komen. Essentieel weer om competent van groep 4 naar groep 5 te gaan.
Beide modules zijn weer onderdeel van de methode BreinWijze, waarin het (laten) leren centraal staat en verankerd en geborgd wordt in de manier van lesgeven.

Neem contact met me op

Contact met ons op via 010-2182592 of vraag verdere informatie aan via info@move-a-head.nl. Samen met de school en de leerkrachten werken wij graag aan een fundament voor optimaal leren en presteren!

Praktische info

Gerelateerde producten en workshops:

Een goed gevoel bij Move a-Head?

Maak kennis met ons en één van onze producten. Ze zijn namelijk standalone te doen. De perfecte manier om Move a-Head uit te proberen!

Doe de 1+1=3 Veilige groep als interventie!
Kies voor onze Senso-Motorische Sportdag!
Lesgeven met Breinkennis