Om goed te kunnen lezen, schrijven, rekenen en spellen zijn bepaalde leervoorwaarden essentieel. Is daar structureel aandacht voor in groep 3 en 4?

Module Leervoorwaarden voor Groep 3 en 4!

Wij willen de leerlingen helpen om makkelijker, beter, sneller en leuker te kunnen gaan leren en presteren.

Vaak staan daar allerlei belemmeringen bij in de weg. Onvoldoende ontwikkeling op bepaalde leervoorwaarden kan daar één van zijn, terwijl dit een essentiële voorwaarde is om tot leren te kunnen komen om het gebied van lezen, schrijven, rekenen en spellen. Wij zien dat er wel aandacht is voor bepaalde delen van deze ontwikkeling, maar geen structurele aanpak. Leerkrachten krijgen te maken met leerlingen met een achterstand op bepaalde vlakken, maar hebben het idee niet te werken aan de echte oorzaak ervan.

Met de Observaties van de leervoorwaarden bij alle leerlingen bieden wij een heel nuttige bijdrage aan het kunnen verbeteren van het leren. De leerkrachten maken kennis met de onderwerpen en krijgen meer inzicht in de ontwikkeling van de kinderen in de nabespreking, waarbij de IB-er aanschuift!

Naast de aandacht voor de leervoorwaarden, geven we de leerkrachten ook tools om het aanleren/ lesgeven effectiever te maken. Deze tools integreren we in de lesvoorbereiding (met het EDI model of de Kunst van het Lesgeven), zodat het niet iets ‘erbij’ is en geen extra werk oplevert.

Het resultaat is dat leerkrachten zich bewuster worden van de urgentie om zich te verdiepen in de leervoorwaarden. Dé ontwikkeling om leerlingen op een goede manier van groep 4 naar groep 5 over te kunnen laten gaan.

Aanvulling

De module Leervoorwaarden voor de Groepen 3 en 4 is een onderdeel van onze BreinWijze methode. Een belangrijke voorloper van de leervoorwaarden module is de module Senso-motoriek die met de ontwikkelingvoorwaarden aan de slag gaat om überhaupt tot leren te kunnen komen.

Neem contact met me op

Contact met ons op via 010-2182592 of vraag verdere informatie aan via info@move-a-head.nl. Samen met de school en de leerkrachten werken wij graag aan een fundament voor optimaal leren en presteren!

Praktische info

Gerelateerde producten en workshops:

Een goed gevoel bij Move a-Head?

Maak kennis met ons en één van onze producten. Ze zijn namelijk standalone te doen. De perfecte manier om Move a-Head uit te proberen!

Doe de 1+1=3 Veilige groep als interventie!
Kies voor onze Senso-Motorische Sportdag!
Lesgeven met Breinkennis