Filosofie

Sporten met je hoofd, denken in beweging
Specialist in integreren van bewegen, leren en presteren

In 2008 startten we ooit met de vraag : hoe kan ik van de gymles een gymles-plus maken ? Hoe kunnen we bewegen een plaats geven die het hoort en verdient te hebben op scholen?

Nu helpen we leerlingen en sporters om op een vernieuwende en unieke manier beter te leren en te presteren door de potentie van brein én lijf optimaal te benutten door het integreren van bewegen, leren en presteren.

We zetten lijf en beweging in als doel én als voorwaarde én als middel om de leerlingen en sporters mentaal, emotioneel en sociaal sterker te maken en makkelijker, effectiever en leuker te laten leren.

Andersom zetten we het brein aan het werk om ze te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen in het dagelijks leven of op het sportveld.

We werken op basis van de Move a-Head® formule P – B = Pr ©. Jouw Potentie (P) minus je Belemmeringen (B) is je Prestatie (Pr). We gaan aan de slag met de belemmeringen die gedrag en leren kunnen zijn, zodat alles wat iemand heeft aan talent en potentie kan laten zien : een optimale (leer)prestatie.

Hiervoor hebben we twee methoden ontwikkeld : Move a-Head 1+1=3 over gedrag en Move a-Head Brein-Wijze over leren (leren).

Eén van de mooiste reacties op onze methoden was : “Dit moeten jullie doen op alle scholen in Nederland !”. Dat is ook onderdeel van onze ambitie, want wie kan er tegen zijn om beweging structureel en op een nuttige manier in te zetten voor de cognitieve ontwikkeling van leerlingen en sporters. Zeker nu wij het mogelijk kunnen maken om het tegelijkertijd te laten bijdragen aan het leren en presteren.

Geïnteresseerd? Maak kennis met Move a-Head. Neem contact met ons op via O10 – 2182592 of vraag informatie aan via info@move-a-head.nl. Samen leggen we graag een fundament voor optimaal leren en presteren.

Geïnteresseerd?

Maak kennis met Move a-Head. Neem contact met ons op via O10 – 2182592 of vraag informatie aan via info@move-a-head.nl. Samen leggen we graag een fundament voor optimaal leren en presteren.

PS : We helpen niet alleen de leerlingen en sporters, maar kunnen ook leerkrachten en trainers/coaches ondersteunen door Workshops en Studiedagen bij de manier waarop ze dat kunnen overbrengen en bewerkstelligen.