Elk kind telt! Ook die met bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen, faalangst, druk zijn, geen vrienden kunnen maken. Voor individuele begeleiding is er vaak geen tijd, kennis of mankracht. Wij hebben die wel. Bij ons komen ze in…

De Move a-Head Succesklas!

De kinderen (maximaal 8) die in aanmerking komen voor de Succesklas worden door de Intern Begeleider in samenspraak met alle betrokkenen aangedragen. Na deelname akkoord door de ouders worden in een overleg de eigenschappen, houding, gedrag en andere kenmerken besproken en doelen bepaald voor elke deelnemer. De kinderen komen in een ‘klas’. Er wordt individueel gewerkt vanuit een groepsopzet.

In een programma van 12 sessies die na schooltijd plaatsvinden worden de kinderen uitgedaagd hun grenzen te verleggen. Dit gebaseerd op: ‘wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik’ en wat doe ik dan.
Uiteraard heeft de Succesklas de Move a-Head kenmerken en is ‘leren door beweging en activiteiten’ dus essentieel. Er wordt gesport, waaronder gekickbokst, zijn er creatieve opdrachten, wordt er gedanst en zelfs gekookt. Het project wordt afgesloten met een eindpresentatie (pitch) van de deelnemers aan ouders, intern begeleider en/of andere belangstellenden.

Alles met als doel dat ze meer bewust te maken van hun eigen denken, houding en handelen, waardoor ze mentaal en sociaal groeien en in staat zijn dit in te zetten in hun huidige groep, verdere schoolcarrière en persoonlijke ontwikkelingsproces.

Basis

De Succesklas is een aanvulling op de NJI gecertificeerde Move a-Head 1+1=3 methode, waarin judolessen als middel worden gebruikt. In de methode worden op een haalbare, behapbare en praktische manier alle andere onderwerpen van belang voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen behandeld.

Neem contact met me op

Contact met ons op via 010-2182592 of vraag verdere informatie aan via info@move-a-head.nl. Samen met de school en de leerkrachten werken wij graag aan een fundament voor optimaal leren en presteren!

Praktische info

Gerelateerde producten en workshops:

Een goed gevoel bij Move a-Head?

Maak kennis met ons en één van onze producten. Ze zijn namelijk standalone te doen. De perfecte manier om Move a-Head uit te proberen!

Doe de 1+1=3 Veilige groep als interventie!
Kies voor onze Senso-Motorische Sportdag!
Lesgeven met Breinkennis