LEREN

Overzicht VOORTGEZET Onderwijs
We hebben hieronder onze producten omtrent Leren Leren voor het voortgezet onderwijs voor u op een rij gezet. Het zijn afgeleide modules Leren Leren modules van onze Methode Leren in Beweging. De combinatie van aandacht voor voorwaarden voor leren, leerstrategieën en ‘hoe leer ik zelf’ én de rol van lijf en bewegen hierbinnen vormen de basis voor de versterking van het leerproces van de leerlingen.

Specifiek voor

Hoe helpen we leerlingen aan een sterke start op het voorgezet onderwijs?
Hoe leert een leerling het makkelijkst als hij of zij wiskunde moet leren en de toetsen moet maken?
Hoe helpen we leerlingen aan een sterke start op het voorgezet onderwijs?
Bekijk ook de mogelijkheden voor: