Academie

Overzicht VOORTGEZET Onderwijs
Uiteraard staat het begeleiden van docenten centraal binnen onze producten. Dit, omdat we er van overtuigd zijn, dat het leerproces van leerlingen, maar ook van leerkrachten zo wordt versneld. Uiteraard vraagt de situatie er soms om om de bestaande kennis en vaardigheden verder uit te breiden of te verdiepen. Daar willen we bij helpen. Op specifieke onderwerpen, maar ook op het lesgeven zelf. Past, bijvoorbeeld, jouw lesstijl bij alle leerlingen? Onze uitgangspunten : praktisch, effectief, motiverend én ‘leren in beweging’.

Workshop/ Studiedag(deel) Laten Leren

Hoe helpen we leerlingen aan een sterke start op het voorgezet onderwijs?
Hoe leert een leerling het makkelijkst als hij of zij wiskunde moet leren en de toetsen moet maken?
Hoe helpen we leerlingen aan een sterke start op het voorgezet onderwijs?

Workshop/ Studiedag(deel) Lesgeven

Hoe geef ik eigenlijk les en werkt dat optimaal voor alle leerlingen in mijn les?
Hoe geef ik eigenlijk les en bereik ik daarmee alle leerlingen in mijn les ?
Bekijk ook de mogelijkheden voor: