sportorganisaties

We werken op basis van de Move a-Head formule P – B = Pr ©.
Jouw Potentie minus je Belemmeringen is je Prestatie. We gaan aan de slag met de belemmeringen die gedrag en leren kunnen zijn, zodat alles wat iemand heeft aan talent en potentie kan laten zien : een optimale prestatie.

Maar, niet zomaar. Maar volgens de Move a-Head filosofie.

We zetten lijf en beweging in als doel én als middel om sporters mentaal, emotioneel en sociaal sterker te maken en makkelijker, effectiever en leuker te laten leren. Andersom zetten we het brein aan het werk om ze te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen.

Sporten met je hoofd, denken in beweging
Specialist in integreren van bewegen, leren en presteren

Gedrag

Vernieuwende producten voor socialer gedrag met meer zelfvertrouwen?

De 1+1=3 methode voor Sportorganisaties

Respectvol gedrag en een positieve mindset zijn belangrijke voorwaarden om leuk te kunnen sporten. Belangrijk zelfs in en voor de topsport. De unieke methode geeft vanuit een positieve invalshoek handvatten om met belemmeringen om te gaan. Op het ‘veld’ leren sporters mentale, emotionele en sociale vaardigheden en overtuigingen. Coaches om op die manier training te geven en te coachen, terwijl de sportorganisatie bouwt aan een gezonde sportcultuur. Uniek, omdat we dit op een structurele manier kunnen verankeren in uw organisatie op een haalbare, behapbare en praktische manier. Wat is mooier dan essentiële dingen te (laten) leren van en tijdens het sporten, waar ze hun hele leven wat aan hebben!

Gedrag - Voetbal

Vernieuwende producten voor effectiever  leren (laten)

De 1+1=3 methode voor het Voetbal

De 1+1=3 methode hebben we geschikt gemaakt voor het voetbal. Mentale, emotionele en sociale vaardigheden (aan)leren met voetbal als middel. Voor voetballers, coaches, trainers en verenigingen. Dé manier om op een positievere manier met het spel en de randzaken om te laten gaan. In Ubuntu Sport hebben we daarvoor de juiste partner gevonden, waardoor er nu binnen het voetbal een uniek product beschikbaar is!

Academie

Maakt het leren en lesgeven makkelijker, leuker en beter!

Move a-Head Academie voor Sportorganisaties

Uiteraard staat het begeleiden van trainers en coaches centraal binnen onze producten. Dit, omdat we er van overtuigd zijn, dat het leerproces van de sporters, maar ook van de trainers en coaches zo wordt versneld. Uiteraard vraagt de situatie er soms om om de bestaande kennis en vaardigheden verder uit te breiden of te verdiepen. Daar willen we bij helpen. Hoe geven we aandacht aan houding en gedrag, terwijl we ze gewoon laten sporten. Onze uitgangspunten : praktisch, effectief, motiverend én ‘leren in beweging’.
Bekijk ook de mogelijkheden voor: