Het belang van bewegen is helder. Maar hoe kunnen we bewegen effectief en efficiënt inzetten in ons onderwijs als middel om het leren te ondersteunen?

Kies voor onze module Advies en Tools voor invoering Bewegend Leren!

Bewegend leren is en kan meer zijn dan alleen als hulp bij het leren van de tafels. Wij willen helpen om beweging optimaal in te zetten voor uw leerlingen om makkelijker, beter, sneller en leuker te kunnen gaan leren en presteren.

De eerste vraag is waar in het lesprogramma we beweging als middel kunnen inzetten. Hebben we alle mogelijkheden voor ogen? Op basis hiervan is de vraag, wat er al wordt gedaan en waar we kunnen aanvullen. Met deze inventarisatie kan er een keuze worden gemaakt waar de prioriteiten komen te liggen qua invoering.
De invoering brengt veranderingen met zich mee. Veranderingen kosten energie. Daarom zijn onze uitgangspunten dat een en ander haalbaar, behapbaar, herkenbaar en praktisch moet zijn. Kortom, zo veel mogelijk draagvlak is essentieel.

De volgende vraag is hoe de invulling er concreet uitziet. Hoe gaan we het in de praktijk doen? In al zijn aderen is Move a-Head bewegend leren. Het is onze filosofie. We hebben dan ook alle tools om bewegend te laten leren. We helpen dus niet alleen met advies, maar gelijk ook met de invulling.

Het resultaat is dat uw onderwijs is gebaseerd op een ontwikkelingen van het brein, het lijf en de combinatie ervan! Met als gevolg dat leerlingen breder zijn opgeleid en beter zijn voorbereid op het voortgezet onderwijs.

Aanvulling

Bewegen zit in al onze producten, maar onze producten zijn meer dan alleen bewegen. Als uw belang op dit moment uitgaat naar de sociaal-emotionele ontwikkeling hebben wij leren en beweging geïntegreerd in onze sociaal-emotionele module 1+1=3. Zelfs in onze methode Burgerschap is in beweging!

Neem contact met me op

Contact met ons op via 010-2182592 of vraag verdere informatie aan via info@move-a-head.nl. Samen met de school en de leerkrachten werken wij graag aan een fundament voor optimaal leren en presteren!

Praktische info

Gerelateerde producten en workshops:

Een goed gevoel bij Move a-Head?

Maak kennis met ons en één van onze producten. Ze zijn namelijk standalone te doen. De perfecte manier om Move a-Head uit te proberen!

Doe de 1+1=3 Veilige groep als interventie!
Kies voor onze Senso-Motorische Sportdag!
Lesgeven met Breinkennis