Wat betekent
Bewegend Leren
voor u?
Voor ons een onderdeel van de visie op leren
Die van ons:
Leren doe je met je
Brein én Lijf!
Al vanaf 2008. Iets voor uw school?
Met advies,
concrete producten en complete leerlijnen
1+1=3
voor sterker gedrag en BreinWijze voor
makkelijker leren
Move a-Head,
werken aan de
voorwaarden voor
optimaal leren.
Sporten met je hoofd, denken in beweging.

Kennis maken of direct starten
met Move a-Head?

Gedrag

Vernieuwende producten voor socialer gedrag met meer zelfvertrouwen?

Leren

Vernieuwende producten
voor
effectiever (laten) leren

Academie

Maakt het lesgeven
makkelijker,
leuker en beter!

Waarom Move a-Head?

Move a-Head leert kinderen effectiever leren én sterker en socialer gedrag.
We ondersteunen leerkrachten en (sport)coaches daarbij.

Hoe? Op een vernieuwende en unieke manier.
We integreren bewegen, leren en presteren en geven dit structurele plaats in de praktijk van het dagelijkse onderwijs en sportveld op een haalbare, behapbare en praktische manier.

Zo maken we het leren en presteren samen met u makkelijker, effectiever en leuker!
MaH_logo__332x133px_white

Kies voor Move a-Head!

’n Uniek concept dat bewegen en leren integreert!

Wij hebben cognitief en motorisch leren geïntegreerd. Het brein gebruikt het lijf en andersom. Bewegen, leren en presteren worden één. De school is één groot lokaal. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk.

Welke schoolvisie er ook is, onze visie past altijd er altijd bij! Maak een keuze uit onze methoden of de losse modules!

Gedrag

We zetten lijf en beweging in als doel én als voorwaarde én als middel om de leerlingen en sporters mentaal, emotioneel en sociaal sterker te maken en makkelijker, effectiever en leuker te laten leren.

Brein

Andersom zetten we het brein aan het werk om ze te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen in het dagelijks leven of op het sportveld.

Groei

We werken op basis van de Move a-Head® formule P – B = Pr©. Jouw Potentie (P) minus je Belemmeringen (B) is je Prestatie (Pr). We gaan aan de slag met de belemmeringen die gedrag en leren kunnen zijn, zodat alles wat iemand heeft aan talent en potentie kan laten zien : een optimale (leer)prestatie.

De basis van ons concept is onze formule

P-B=Pr

©

De potentie (P) verminderd met de belemmeringen (B) is gelijk aan de prestatie (Pr).
Deze formule laat zien dat de prestatie van een kind verbetert als zijn of haar belemmeringen afnemen.
Move a-Head richt zich op het omgaan met belangrijke belemmeringen.
Move a-Head richt zich op het omgaan met belangrijke belemmeringen die gedrag, leren en lesgeven kunnen zijn voor de groei van een leerling in combinatie met de rol van bewegen.
Move a-Head producten zijn voor de kinderen

Het basisonderwijs de meest vormende voor hun leven.

We geven de combinatie van lijf, brein en bewegen een structurele plaats in het onderwijs en de sport op een haalbare, behapbare en praktische manier.

Hoe werkt Move a-Head?

Wij werken voor en met kinderen én zijn idealisten. Kwaliteit is dus niet zomaar een term, maar een echte vereiste voor ons. Met een keuze voor langzame groei, wetenschap als basis en een continue investering in onze docenten proberen we die kwaliteit ook écht in te vullen. Vandaar dat we trots zijn op onze NJI certificering. Een bewijs dat we doen wat we zeggen.

1+1=3 - 1

De potentie van een kind volledig tot zijn recht laten komen is ons doel. We hebben daarom bewust voor gedrag en leren gekozen als zeer belangrijke voorwaarden om aan te werken. Daarbij is het ook nog zo dat je effectief gedrag nodig hebt om optimaal te kunnen leren én effectief leren nodig om sociale, emotionele en mentale vaardigheden te leren. 1+1=3!

1+1=3 - 2

Iedere schoolsituatie is anders, ieder team is anders en de leerlingen zijn anders. Aansluiten bij waar er behoefte aan is, is een voorwaarde voor draagvlak en een eis voor ons. Als we dat niet kunnen, zeggen we dat ook gewoon. Lukt dat wel, dan zetten we alles in op een nuttige, goede en respectvolle samenwerking. Weer 1+1=3!

1+1=3 - 3

De eisen die we aan onze producten stellen, gebruiken we ook als leidraad voor onze Move a-Head docenten. Professionaliteit en vakmanschap staan bovenaan als grote doelen. Maar ook hier is de onderlinge band de basis waarop wij leren en de basis voor een uitvoering waarop we trots kunnen zijn. Ook hier 1+1=3

Een kind leert met brein én lijf!
Dat is dan ook onze visie leren:
met brein én lijf in de praktijk.
Een sportdag, ook als middel.
Een sportdag, met een boodschap. Uiteraard met de P van Plezier en de Move van Move a-Head: sport en spel als middel en praktische leersituatie!
We gaan met onze workshops en advies aan de slag met de belemmeringen die gedrag en leren kunnen zijn, zodat alles wat uw leerlingen en sporters aan talent en potentie hebben kunnen laten zien.

Wij boeken resultaten!

Onze methoden en modules worden schoolbreed toegepast.
Heel veel kids zijn nu bewuster van hun potentie en belemmeringen.
Ze zijn met onze methoden ook beter gaan leren.
Wilt u weten wat dat in groei in prestaties heeft opgeleverd?
Neem contact met ons op.
Aantal productlijnen
0
Gemiddeld cijfer van de leerlingen
0
Aantal groepen
0
Aantal leerlingen
1

Kennis maken of direct starten met Move a-Head?

Ontdekken of Move a-Head binnen uw onderwijs een aanvulling kan zijn? Een aantal modules van onze methodes zijn stand-a-lone te gebruiken. De perfecte manier om Move a-Head uit te proberen.
Doe de 1+1=3 Veilige groep als interventie!
Kies voor onze Senso-Motorische Sportdag!
Lesgeven met Breinkennis

Volg Move a-Head op Facebook?

Move a-Head leert kinderen effectiever leren én sterker en socialer gedrag.
We ondersteunen leerkrachten en (sport)coaches daarbij.

Facebook