Maak kennis met de Lesgeven i.c.m. Leren Leren

Lesgeven nog effectiever maken? Doe deze workshop!

START06 Lesgeven i.c.m. Leren Leren

Academie : workshopserie verdieping onderwijs aan Kleuters

Starten met behoefte vraag : ……..

Vaak als wij navraag doen over studiedagen zijn de opmerkingen van de kleuterleerkrachten dat het onderwerp niet goed aansloot bij de het lesgeven aan kleuters. De terechte conclusie is dan ook dat lesgeven aan kleuters een specifiek vak is dat specifieke vaardigheden en afwijkende aanpak vereist.
Daar willen we op inspelen. Naast het Kleutercongres dat we jaarlijks organiseren bieden we een serie van een aantal korte workshops, waarin onderwerpen zoals senso-motoriek en samen spelen aan bod komen.

Geïnteresseerd?

Interesse om op een praktische manier te leren, bij andere scholen te kunnen kijken en collega-kleuterleerkrachten te spreken? Neem contact op voor de details!