GEDRAG

Overzicht Primair Onderwijs
We hebben hieronder onze producten omtrent gedrag voor het primaire onderwijs voor u op een rij gezet. De methode 1+1=3 is onze schoolbrede sociaal- emotionele methode. De combinatie hierbinnen van onze judo- en klaslessen vormen de basis voor het leerproces van de leerlingen. Onze startproducten zijn een mooie introductie op of versterking van onze methode. Ook kunnen de losse 1+1=3 judo- en gymlessen als aanvulling dienen.
Zeer nuttig is de module Samenwerken. Uiteraard laat elke leerkracht leerlingen samenwerken, maar leren we ze expliciet en structureel de vaardigheden daarvoor? Ook kunnen groepen weleens een extra hulp gebruiken. Ook daar hebben we ook oplossingen voor.

De methode

PO 1+1=3 Methode
Wij willen leerlingen helpen om makkelijker, sneller en leuker te kunnen leren en presteren.

Als start

Doe de 1+1=3 sportdag van Move a-Head!
Bewegen, plezier en tegelijkertijd werken aan socialer gedrag?
PO 1+1=3 Introductie-dag
Kennismaken met de Move a-Head 1+1=3 methode of tussentijds de voorwaarden voor leerlingen aanhalen om beter met elkaar om te gaan?
PO 1+1=3 Goede Start-dag
Sterk starten met de klas? Ook hier gaat het al oude gezegde op: “een goed begin is het halve werk”.

Nadruk op leren vanuit fysiek

PO 1+1=3 Gymlessen
Kinderen hebben beweging nodig. Kinderen ‘moeten’ leren. Ook over hun houding en gedrag. Kunnen ze een extraatje of opfrisser gebruiken?
PO 1+1=3 Judolessen
Kinderen hebben beweging nodig. Kinderen ‘moeten’ leren. Ook over hun houding en gedrag. Kunnen een extraatje of opfrisser gebruiken?

Inzoomen op / versterken van

PO Module Samenwerken
Weten je leerlingen hóe ze moeten samenwerken en leer je je hen ook bewust de vaardigheden aan om te kúnnen samenwerken?

Extra hulp

PO 1+1=3 Cyberpesten
De ruzies gaan door op social media. Het werkt door in de sfeer van de klas. Hoe gaat u daarmee om?
PO 1+1=3 Meiden venijn
Kunnen niet alle meiden door één bocht in de klas? Wij gaan er voor om er weer een leukere en gezelligere groep meiden van te maken!
PO 1+1=3 Lastige klas
Geen enkele klas is gelijk. Er zijn per definitie altijd klassen waarin het minder of niet goed loopt. Kunnen wij u helpen om de groep weer in balans te krijgen?
Bekijk ook de mogelijkheden voor: