LEREN

Overzicht Primair Onderwijs

We hebben hieronder onze producten omtrent Leren Leren voor het primaire onderwijs voor u op een rij gezet. De methode Leren in Beweging is onze schoolbrede Leren Leren methode. De combinatie van aandacht voor de voorwaarden om te kunnen leren, leerstrategieën, ‘hoe leer ik zelf’ én de rol van lijf en bewegen hierbinnen vormen de basis voor de versterking van het leerproces van de leerlingen.

Onze startproducten vormen een mooie introductie van onze methode. De losse modules omtrent de senso-motoriek geven u de mogelijkheid de essentiële fysieke voorwaarden voor het leren meer aandacht te geven. Als aanvulling hierop hebben een motorische leskist samengesteld.
Zeer nuttig is onze module samenwerken. Uiteraard laat elke leerkracht leerlingen samenwerken, maar leren we ze expliciet en structureel de vaardigheden daarvoor? Met specifieke Leren Leren modules voor de PLUS/HB groep, Groep 7/8, Spelling en Rekenen kunnen we maatwerk voor u leveren.

De methode

Wij willen leerlingen helpen om makkelijker, sneller en leuker te kunnen leren en presteren.

Als start

De senso-motorische ontwikkeling van een kind is essentieel om tot goed leren te komen!
Kennismaken met de Leren Leren, zoals wij die bij Move a-Head invullen? Een start maken met de leerlingen helpen om makkelijker, sneller en leuker te kunnen leren en presteren?
Kennismaken met het Leren Leren.in groep (7 en) 8 d.m.v. het Breinwijze werkboek? Ze optimaal voorbereiden op vervolgonderwijs?

Nadruk op leren vanuit fysiek

De senso-motorische ontwikkeling van een kind is essentieel om tot goed leren te komen! Hoe structureel zit dit bij u in het lesprogramma van de groepen 1/2?
De senso-motorische ontwikkeling van een kind is essentieel om tot goed leren te komen! Hoe bewust gaat u hier in de groepen 1/2 mee aan de slag?

Inzoomen op / versterken van

U wilt spelling naar een hoger niveau trekken. Maar zijn de voorwaarden om spelling goed te leren wel aanwezig?
U wilt rekenen naar een hoger niveau trekken. Maar zijn de voorwaarden om rekenen goed te leren wel aanwezig?

Specifiek voor

Hoe bereid je de leerling voor op de CITO? Hoe help je bij een sterke start op het voorgezet onderwijs?
U zoekt een uitdaging voor uw PLUS lof HB leerlingen? Laat ze dan in eerste instantie na- en meedenken over HOE ze leren!

Materiaal

De senso-motorische ontwikkeling van een kind is essentieel
om tot goed leren te komen. Ondersteuning nodig bij de ontwikkeling van de motoriek?
Bekijk ook de mogelijkheden voor: