Academie

Overzicht PriMair Onderwijs

Uiteraard staat het begeleiden van leerkrachten en coaches centraal binnen onze producten. Dit, omdat we er van overtuigd zijn, dat het leerproces van leerlingen, maar ook van leerkrachten zo wordt versneld. Uiteraard vraagt de situatie er soms om om de bestaande kennis en vaardigheden verder uit te breiden of te verdiepen. Daar willen we bij helpen. Op specifieke onderwerpen, maar ook op het lesgeven zelf. Past, bijvoorbeeld, jouw lesstijl bij alle leerlingen? Onze uitgangspunten: praktisch, effectief, motiverend én ‘leren in beweging’.

Workshop/Studiedag(deel) Gedrag

Weten je leerlingen hóe ze moeten samenwerken en leer je ze ook bewust de vaardigheden aan om te kúnnen samenwerken?
Wat een heerlijke situatie zou het zijn als het altijd 1+1=3 zou zijn in de school en in de groep.

Workshop/Studiedag(deel) Laten Leren

De senso-motorische ontwikkeling van een kind is essentieel om tot goed leren te komen!
U wilt uw leerlingen de ‘tools’ geven om makkelijker, sneller en leuker te leren én wilt weten hoe u dit kan doen?
U wilt uw leerlingen de ‘tools’ geven om makkelijker, sneller en leuker te leren én wilt weten hoe u dit kan doen?
De senso-motorische ontwikkeling van een kind is essentieel om tot goed leren te komen! Hoe bewust gaat u hier mee om in uw klaslessen?
Een goede samenwerking tussen hersenen, zintuigen en motoriek is een voorwaarde voor elke leerling om optimaal te kunnen leren.

Workshop/Studiedag Specifiek voor

U zoekt een aanvulling op uw PLUS of HB programma? Ga aan de slag met HOE leerlingen leren!
De senso-motorische ontwikkeling van een kind is essentieel om tot goed leren te komen. Ondersteuning nodig bij de ontwikkeling van de motoriek?

Workshop/Studiedag Lesgeven

Hoe geef ik eigenlijk les en werkt dat optimaal voor alle leerlingen in mijn groep?
Hoe geef ik eigenlijk les en bereik ik daarmee alle leerlingen in mijn groep?
Ik ben er van overtuigd dat Leren Leren inzichten en ‘tools’ het leren makkelijker maken en de leerlingen zelfstandiger. Maar hoe integreer dat nu in mijn lesaanpak?
Bekijk ook de mogelijkheden voor: