ACADEMIE

Overzicht Primair Onderwijs

Uiteraard staat het begeleiden van leerkrachten en coaches centraal binnen onze producten. Dit, omdat we er van overtuigd zijn, dat het leerproces van leerlingen, maar ook van leerkrachten zo wordt versneld. Uiteraard vraagt de situatie er soms om om de bestaande kennis en vaardigheden verder uit te breiden of te verdiepen. Daar willen we bij helpen. Op specifieke onderwerpen, maar ook op het lesgeven zelf. Past, bijvoorbeeld, jouw lesstijl bij alle leerlingen? Onze uitgangspunten: praktisch, effectief, motiverend én ‘leren in beweging’.

Workshop/Studiedag(deel) Gedrag

Wat een heerlijke situatie zou het zijn als het altijd 1+1=3 zou zijn in de school en in de groep.
Weten je leerlingen hóe ze moeten samenwerken en leer je ze ook bewust de vaardigheden aan om te kúnnen samenwerken?

Workshop/Studiedag(deel) Laten Leren

U wilt uw leerlingen de ‘tools’ geven om makkelijker, sneller en leuker te leren én wilt weten hoe u dit kan doen?
Een goede samenwerking tussen hersenen, zintuigen en motoriek is een voorwaarde voor elke leerling om optimaal te kunnen leren.
De senso-motorische ontwikkeling van een kind is essentieel om tot goed leren te komen! Hoe bewust gaat u hier mee om in uw klaslessen?
Leren Leren Spelling, een manier van spelling leren die bij elk afzonderlijk kind past
U wilt uw leerlingen de ‘tools’ geven om makkelijker, sneller en leuker te leren én wilt weten hoe u dit kan doen?
De senso-motorische ontwikkeling van een kind is essentieel om tot goed leren te komen!

Workshop/Studiedag Specifiek voor

U zoekt een aanvulling op uw PLUS of HB programma? Ga aan de slag met HOE leerlingen leren!
De senso-motorische ontwikkeling van een kind is essentieel om tot goed leren te komen. Ondersteuning nodig bij de ontwikkeling van de motoriek?
Hoe help je een leerling bij een sterke start op het voorgezet onderwijs?

Workshop/Studiedag Lesgeven

Hoe geef ik eigenlijk les en werkt dat optimaal voor alle leerlingen in mijn groep?
Lesgeven nog effectiever maken? Doe deze workshop!
Ik ben er van overtuigd dat Leren Leren inzichten en ‘tools’ het leren makkelijker maken en de leerlingen zelfstandiger. Maar hoe integreer dat nu in mijn lesaanpak?
Bekijk ook de mogelijkheden voor: