Leren

Primair Onderwijs Product

Wij willen leerlingen helpen om makkelijker, sneller en leuker te kunnen leren en presteren.

PO Leren Leren Methode

Vaak staan daarbij allerlei belemmeringen in de weg. Eén van de belangrijkste belemmeringen zijn de nog niet ontwikkelde Leren Leren voorwaarden en vaardigheden.

De Move a-Head Brein-Wijze (Leren) Leren geeft handvatten om met deze belemmeringen om te gaan. Dat doen we niet zomaar. We doen dit op basis van de Move a-Head filosofie. We integreren bewegen, leren en presteren. De lesmethode wordt daarmee vernieuwend en uniek.
Het resultaat is dat leerlingen makkelijker, sneller en leuker leren en presteren en leerkrachten efficiënter en effectiever lesgeven. We creëren dé voorwaarde voor een betere leeropbrengst.

Sporten met je hoofd, denken in beweging
Specialist in integreren van bewegen, leren en presteren

Belemmeringen en P – B = Pr ©

De basis van Move a-Head en het concept is onze formule: P – B = Pr ©. Wat je kan (P) is niet altijd wat je presteert (Pr). Vaak staan allerlei belemmeringen (B) in de weg. Deze formule laat zien dat de prestatie van een kind verbetert als zijn of haar belemmeringen afnemen. Move a-Head richt zich op het omgaan met belangrijke belemmeringen met betrekking tot leren en presteren verdeeld in vier hoofdonderwerpen :

 • de ontwikkelingsvoorwaarden
 • de leervoorwaarden
 • voor iedereen geldende leer strategieën
 • de manier van leren passend bij elk afzonderlijk kind

Met name tijdens de situatie waarin leerlingen samenwerken om samen te leren worden zoveel mogelijk tips en trucs gebruikt uit de Move a-Head Methode 1+1=3 om het leerproces te versnellen.

Leren, lijf en bewegen

Move a-Head staat voor het belang van zowel je brein als je lijf/bewegen voor het leren. Dat is de kern van onze filosofie. Zo kan je je optimaal ontwikkelen, zijn wij van overtuigd. In onze aanpak integreren we dus cognitie en motoriek, theorie en praktijk, klas- en bewegingslessen en les krijgen en ontdekken. Het mooie is dat op deze manier de volledige leercirkel wordt doorlopen : van denken tot doen, van kennis tot ervaren.

Aanpak – Vernieuwend en Uniek

Vernieuwend, omdat we lijf en beweging inzetten als doel én als voorwaarde én als middel om de leerlingen er cognitief van te laten profiteren.
In de Methode Brein-Wijze (Leren) Leren kijken we telkens naar de rol die het lijf en/of beweging speelt of kan spelen in het leer- en prestatieproces. Van groep 1/2 tot en met groep 8. Zo ja, dan gaan we ermee aan de slag! We integreren denken en doen, kennis en ervaren, les krijgen en ontdekken

Het belang en de effecten van bewegen op de leerprestaties zijn bewezen. De vraag voor elke directeur is : hoe maak ik meer tijd ervoor in mijn lesprogramma? Met de unieke manier waarop we bewegen inzetten voor het cognitieve leren kunnen wij bewegen nu een structurele plaats geven in de praktijk van het dagelijkse schrijf-, taal-, spelling en rekenonderwijs op een haalbare, behapbare en praktische manier. Waarbij we de leerlingen ook nog de mogelijkheid om te leren en de leerkrachten les te geven op een manier die bij de leerlingen en henzelf past!

Opzet

Op basis van een leerlijn voor groep 1/2 tot en met groep 8 wordt het schooljaar opgedeeld in vier blokken. Voorafgaand aan elk blok worden de thema’s in een korte bijeenkomst aan het team geïntroduceerd en opvolglessen ter beschikking gesteld. Halverwege het blok is er (individueel) voortgangsoverleg met de leerkrachten. De leerkrachten geven zelf de opvolglessen. De leerlingen worden daarnaast geobserveerd met betrekking tot hun ontwikkelingsvoorwaarden, leervoorwaarden en de manier van leren die bij hen past. De bevindingen worden gebruikt als input naar de leerlingen, leerkrachten, ib-er en eventueel ouders om leren, lesgeven en begeleiden te vergemakkelijken.

De invoering van de methode wordt verder ingevuld door een studiedagdeel, een opgeleide Move a-Head coördinator en nascholing. Alles wordt ondersteunend met allerlei leermiddelen zoals bijvoorbeeld speciaal ontworpen tools, filmpjes en posters. Op deze manier staan wij borg voor de kwaliteit en verankering van de methode.

Belangrijke wensen van leerkrachten? Praktisch en aansluiten op de dagelijkse praktijk! De opzet is zo dat we onder andere rekening houden met de werkdruk, integratie in bestaande programma’s en werken met direct te gebruiken ‘tools’.

Waarom Move a-Head Brein-Wijze
(Leren) Leren …

 • We ontvangen veel positieve reacties van alle betrokkenen. Leerkrachten, directeuren, ouders en de kinderen zelf. Voor ons het bewijs dat Move a-Head werkt.
 • Door de vernieuwende en unieke aanpak wordt het gebruik van brein én lijf op een haalbare, behapbare en praktische manier optimaal benut.
 • Groep 8 voelt zich beter voorbereid op de middelbare school.
 • De leerlingen geven aan dat het leren makkelijker en leuker is geworden, waardoor ze meer gemotiveerd zijn
 • Persoonlijke Toolboxen geven leerlingen tips om makkelijker te leren.
 • De aandacht voor ontwikkelingsvoorwaarden en leervoorwaarden versoepelt de overgang van groep 2 naar 3 en van groep 4 naar 5.
 • De Leren Leren onderwerpen en toepassingen worden naadloos ingebed in het gebruikte instructiemodel.
 • De leerkrachten krijgen een handelingsgerichte tips per leerling via de Leerkracht Toolbox met leerprofielen, waardoor een betere aansluiting kan plaatsvinden op de aanpak van de leerling. Deze kindkenmerken en onderwijsbehoeften kunnen direct worden toegevoegd aan het groepsoverzicht, groepsplan of administratiesysteem.
 • Door de gecombineerde inzet van de lesvoorbereidingsmethode, algemene leerstrategieën en een overzicht van de leerprofielen van de leerlingen krijgt de docent handvatten voor effectievere instructie. Tot op individueel niveau.
 • Leerkrachten worden ondersteund bij het beoordelen van kinderen met betrekking tot de overgang van groep 2 naar 3 en 4 naar 5.
 • Leerkrachten geven aan dat leerlingen zelfstandiger en meer verantwoording nemen voor hun denken en doen
 • Ouderbetrokkenheid wordt vergroot door middel van nieuwsbrieven, tijdens een informatieavond en via de oudergesprekken.
 • Individuele aanvullende testen om het maken en begeleiden van huiswerk te vergemakkelijken is mogelijk.
 • De investering wordt door de school terugverdiend door:
  • tijdsbesparing
  • de prestaties van leerkrachten en leerlingen
  • de grotere motivatie en
  • een positiever en onderscheidend beeld naar buiten

Wat ze zeggen ….
over de Methode Brein-Wijze (Leren) Leren

Interesse ?

Vindt u effectiever leren en lesgeven belangrijk? U wilt leerlingen een ‘Toolbox’ vol met kennis en vaardigheden over (hun eigen manier van) leren meegeven, waardoor ze meer zelfstandiger en makkelijker aan de slag kunnen op het VO?  U wilt zowel het brein als het lijf inzetten om optimaal te kunne (laten) leren? Doe de Methode Breinwijze (Leren) Leren !

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via O10 – 2182592 of vraag informatie aan via info@move-a-head.nl. Samen met de school en de leerkrachten leggen we graag een fundament voor optimaal leren en presteren.