Gedrag

Primair Onderwijs Product

Wij willen leerlingen helpen om makkelijker, sneller en leuker te kunnen leren en presteren.

PO 1+1=3 Methode

Vaak staan daarbij allerlei belemmeringen Eén van de belangrijkste belemmeringen vormen nog niet ontwikkelde sociale-, emotionele en mentale vaardigheden.
De Move a-Head Methode 1+1=3 geeft vanuit een positieve invalshoek handvatten om met deze belemmeringen om te gaan. Dat doen we niet zomaar. We doen dit op basis van de Move a-Head filosofie. We integreren bewegen, leren en presteren. De lesmethode wordt daarmee vernieuwend en uniek.
Het resultaat is dat kinderen in hun hoofd sterker worden, zich socialer gedragen en hierdoor effectiever leren en presteren. Leerkrachten krijgen handvatten om effectiever les te geven. We creëren dé voorwaarde voor een betere leeropbrengst.

Belemmeringen en P – B = Pr ©

De basis van Move a-Head en het concept is onze formule: P – B = Pr ©. Wat je kan (P) is niet altijd wat je presteert (Pr). Vaak staan allerlei belemmeringen (B) in de weg. Deze formule laat zien dat de prestatie van een kind verbetert als zijn of haar belemmeringen afnemen. Move a-Head richt zich op het omgaan met belangrijke belemmeringen verdeeld in vier hoofdonderwerpen :

  • de houding ten opzichte van anderen
  • de invloed van het zelfbeeld
  • de kracht van samenwerken
  • het ontstaan en oplossen van ruzies

Tijdens het aanleren van de overtuigingen en vaardigheden worden zoveel mogelijk tips en trucs gebruikt uit de Move a-Head Methode Leren Leren om het leerproces te versnellen.

Theorie- én Praktijkles

Move a-Head staat voor het belang van zowel je brein als je lijf/bewegen voor het leren. Dat is de kern van onze filosofie. Zo kan je je optimaal ontwikkelen, zijn wij van overtuigd. In onze aanpak integreren we dus theorie en praktijk, klas- en bewegingslessen en les krijgen en ontdekken. Het mooie is dat op deze manier de volledige leercirkel wordt doorlopen : van denken tot doen, van kennis tot ervaren.

Aanpak – Vernieuwend en Uniek

Vernieuwend, omdat we lijf en beweging inzetten als doel én als voorwaarde én als middel om de leerlingen er cognitief van te laten profiteren.
In de Methode 1+1=3 gebruiken we judo als praktijk situatie. De belemmeringen die in de klasles aan de orde komen, ervaren ze aan den lijve in de judoles. Dit alles vanuit een positieve invalshoek: preventie eerst! Het belang en de effecten van bewegen op de leerprestaties zijn bewezen. De vraag voor elke directeur is : hoe maak ik meer tijd ervoor in mijn lesprogramma? Met de unieke manier waarop we bewegen inzetten voor het cognitieve leren kunnen wij bewegen nu een structurele plaats geven in de praktijk van het dagelijkse onderwijs op een haalbare, behapbare en praktische manier.

Opzet

Het schooljaar is opgedeeld in twee blokken. In blok 1 worden de thema’s geïntroduceerd door klas- en judolessen gegeven door Move a-Head docenten, waarbij de leerkrachten een unieke kans hebben om hun groep te observeren. De leerkrachten geven zelf de opvolglessen. Een aantal groepen doen een afsluitende presentatie voor de ouders. De leerlingen demonstreren aan hun ouders wat ze geleerd hebben. Groep 7 en 8 doen de 1+1=3 TOPmodule. TOP verwijst hier naar een spectaculaire afsluitende presentatie met een topjudoka.
In het tweede blok worden de thema’s herhaald met vervolg- en herhalingslessen door de leerkrachten en gaan de kinderen verder met het oefenen van de vaardigheden. Dit blok kan ook benut worden om in te gaan op specifieke groepsbehoeften.

De invoering van de methode wordt verder ingevuld door een studiemiddag, een opgeleide Move a-Head coördinator en nascholing. Alles wordt ondersteunend met leermiddelen zoals bijvoorbeeld speciaal ontworpen tools, filmpjes en posters. De methode sluit aan bij bestaande Leerlingvolgsystemen. Op deze manier staan wij borg voor de kwaliteit en verankering van de methode. Belangrijke wensen van leerkrachten? Praktisch en aansluiten op de dagelijkse praktijk! De opzet is zo dat we onder andere rekening met de werkdruk, integratie in bestaande programma’s en werken met direct te gebruiken ‘tools’.

Wat ze zeggen… over de Methode 1+1=3

Interesse ?

Vindt u het aanleren van sociale-, emotionele- en mentale vaardigheden door middel van de integratie van klas- en judolessen iets voor uw school ? Wilt u uw leerlingen ook fysiek laten ervaren wat u ze wilt leren? Op een haalbare, behapbare en praktische manier met uitstraling naar en betrokkenheid van ouders ? Doe de Methode 1+1=3 !

Neem contact met ons op via O10 – 2182592 of vraag informatie aan via info@move-a-head.nl. Samen met de school en de leerkrachten leggen we graag een fundament voor optimaal leren en presteren.