Academie

Primair Onderwijs Product

Een goede samenwerking tussen hersenen, zintuigen en motoriek is een voorwaarde voor elke leerling om optimaal te kunnen leren.

06 Workshop/Studiedagdeel PO Senso-motoriek Groep 1/2

De senso-motorische ontwikkeling van een kind is essentieel om tot goed leren te komen! Bewuster en structureler hiermee mee aan de slag in de groepen 1/2 ? Op een praktische manier?
Een goede samenwerking tussen hersenen, zintuigen en motoriek is een voorwaarde voor elke leerling om optimaal te kunnen leren. Voor ons als Move a-Head, voorvechter en specialist in het integreren van bewegen, leren en presteren, een essentieel onderwerp binnen de kleutergroepen. Met onze Leren Leren Methode Senso-Motoriek pakken we dit samen met de leerkrachten structureel aan.

U wilt uw kleuters de grootste kans geven om goed van groep 2 naar groep 3 te gaan? U wilt de noodzakelijke aandacht voor de senso-motoriek verankerd en geborgd in het lesprogramma? Wij vertellen graag over onze praktische aanpak. Doe de Workshop/studiedagdeel Senso-Motoriek. Samen met de school en de leerkrachten leggen we graag een fundament voor optimaal leren en presteren !

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via O10 – 2182592 of vraag informatie aan via info@move-a-head.nl.