Wat betekent Bewegend Leren voor u?
Voor ons een onderdeel van de visie op leren
Die van ons:
Leren doe je met je Brein én Lijf!
Al vanaf 2008. Iets voor uw school?
Met advies, concrete producten en complete leerlijnen
1+1=3 voor sterker gedrag en
BreinWijze voor makkelijker leren
Move a-Head,
werken aan de voorwaarden
voor optimaal leren.
Sporten met je hoofd, denken in beweging.
Gedrag
Vernieuwende producten voor
socialer gedrag met meer zelfvertrouwen?
NAAR DE PRODUCTEN
Leren
Vernieuwende producten voor
effectiever (laten) leren
NAAR DE PRODUCTEN
Academie
Maakt het leren en lesgeven makkelijker,
leuker en beter!
NAAR DE PRODUCTEN

Waarom Move a-Head?

Move a-Head leert kinderen effectiever leren én sterker en socialer gedrag.
We ondersteunen leerkrachten en (sport)coaches daarbij.

Hoe? Op een vernieuwende en unieke manier.
We integreren bewegen, leren en presteren en geven dit structurele plaats in de praktijk van het dagelijkse onderwijs en sportveld op een haalbare, behapbare en praktische manier.

Zo maken we het leren en presteren samen met u makkelijker, effectiever en leuker!
MaH_logo__332x133px_white
De keuze voor Move a-Head

’n Uniek concept dat bewegen en leren integreert!

Wij hebben cognitief en motorisch leren geïntegreerd. Het brein gebruikt het lijf en andersom. Bewegen, leren en presteren worden één. De school is één groot lokaal. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. Welke schoolvisie er ook is, onze visie past altijd er altijd bij! Maak een keuze uit onze methoden of de losse modules!

Gedrag

We zetten lijf en beweging in als doel én als voorwaarde én als middel om de leerlingen en sporters mentaal, emotioneel en sociaal sterker te maken en makkelijker, effectiever en leuker te laten leren.

Brein

Andersom zetten we het brein aan het werk om ze te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen in het dagelijks leven of op het sportveld.

Groei

We werken op basis van de Move a-Head® formule P – B = Pr ©. Jouw Potentie (P) minus je Belemmeringen (B) is je Prestatie (Pr). We gaan aan de slag met de belemmeringen die gedrag en leren kunnen zijn, zodat alles wat iemand heeft aan talent en potentie kan laten zien : een optimale (leer)prestatie.

De basis van het concept is deze formule

P-B=Pr

De potentie (P) verminderd met de belemmeringen (B) is gelijk aan de prestatie (Pr).
Deze formule laat zien dat de prestatie van een kind verbetert als zijn of haar belemmeringen afnemen.
Move a-Head richt zich op het omgaan met belangrijke belemmeringen.

Move a-Head methodes en modules zijn voor:

Primair onderwijs

Voor kinderen is het basisonderwijs de meest vormende voor hun leven. We geven de combinatie van lijf, brein en bewegen een structurele plaats in het onderwijs en de sport op een haalbare, behapbare en praktische manier.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs is voor vele kinderen een grote overgang. Dagelijks doen leerkrachten hun uiterste best om dit zo effectief mogelijk te doen. Toch wordt er in de praktijk nauwelijks rekening gehouden met HOE leerlingen leren.

Sportorganisaties

We zetten lijf en beweging in als doel én als middel om sporters mentaal, emotioneel en sociaal sterker te maken en makkelijker, effectiever en leuker te laten leren. Andersom zetten we het brein aan het werk om ze te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen.

Ouders

We willen het beste voor onze kinderen. Dat ze met zelfvertrouwen sterk sociaal gedrag laten zien en makkelijk kunnen leren. We gaan aan de slag met de belemmeringen die gedrag en leren kunnen zijn, zodat alles wat uw kind aan talent en potentie heeft kan laten zien.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Onze professionals

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Digitaal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ondersteuning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hoe werkt Move a-Head?

Starten? Kennis maken met Move a-Head ?

Start het schooljaar goed met 1+1=3 dag!
Weten je leerlingen hóe ze moeten samenwerken en leer je je hen ook bewust de vaardigheden aan om te kúnnen samenwerken?
De senso-motorische ontwikkeling van een kind is essentieel om tot goed leren te komen!
Hoe bereid je de leerling voor op de CITO? Hoe help je bij een sterke start op het voorgezet onderwijs?
Hoe geef ik eigenlijk les en werkt dat optimaal voor alle leerlingen in mijn groep?
Lesgeven nog effectiever maken? Doe deze workshop!

Wij boeken resultaten!

Onze methoden en modules worden schoolbreed toegepast.
Heel veel kids zijn nu bewuster van hun potentie en belemmeringen.
Ze zijn met onze methoden ook beter gaan leren.
Wilt u weten wat dat in groei in prestaties heeft opgeleverd?
Neem contact met ons op.
0
Aantal productlijnen
0
Gemiddeld cijfer van de leerlingen
0
Aantal groepen
1
Aantal leerlingen